Mojstri trenutka

Mačke imajo sposobnost, da ustvarijo “tisti” trenutek. One občutijo, živijo in uživajo ZDAJ. Še posebej v teh časih nam lahko dajo veliko življenjsko lekcijo, kajti gledati nazaj z obžalovanjem ali zreti naprej s strahom, ne pomaga k dobremu počutju. Živimo sedanji trenutek pristno, z zavestjo, da delamo najboljše, kar v danem trenutku lahko naredimo zase in za druge. Imejte se radi in pazite nase in na druge! ❤️🌅☀️

I gatti hanno la capacità di creare “quel” momento. Sentono, vivono e si godono il ADESSO. Soprattutto di questi tempi, possono darci una grande lezione di vita, perché guardare indietro con rimpianto, o guardare avanti con paura, non aiuta il benessere. Viviamo il momento presente in modo genuino, con la consapevolezza, che stiamo facendo il meglio che possiamo in questo specifico momento. Per noi stessi e per gli altri. Ama te stesso e prenditi cura di te e degli altri! ❤️🌅☀️

Vse pravice pridržane © Geavet - celostna obravnava živali Andreja Rusjan s.p.

Vse pravice pridržane © Geavet - celostna obravnava živali Andreja Rusjan s.p.